Logo-nhathuoctot_hcm1

Lịch giảng và tư vấn thuốc tuần 1 tháng 4.2024

banner-Lịch-học-tuần_1000

Lịch học và lịch trực tư vấn đã có , các dược sĩ xem và thực 

Lưu ý : yêu cầu học viên xem các qui tắc về học và thực hành theo link sau để buổi học đạt kết quả tốt :

Nội qui lớp học

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC HỌC VIÊN CẦN NẮM RÕ TRƯỚC KHI VÀO HỌC

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Điền đầy đủ thông tin bên dưới, nếu bạn muốn nhận các thông tin về các khóa học, thông tin việc làm, các ưu đãi và nhiều hơn thế nữa 

Chia sẽ thông báo nầy với bạn bè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *