Khóa học tư vấn thuốc bằng ngoại ngữ Anh có thời gian 6 tuần
Dành cho các bạn dược sĩ đi làm cho các công ty nước ngoài, các bạn muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh chuyên ngành
Dược sĩ có khả năng tư vấn bệnh và tư vấn thuốc cho người nước ngoài