tư vấn thủ tục xin chứng chỉ hành nghề

Tư vấn thủ tục, thiết lập hồ sơ xin giấy chứng nhận GDP và GPP

Nhận tư vấn thủ tục , thiết lập hồ sơ xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) cho các công ty và giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) cho nhà thuốc
Tư  vấn xây dựng tài liệu , trang thiết bị cần thiết cho việc xin cấp giấy chứng nhận
Hỗ trợ hàng năm đánh giá  định kỳ và cải tiến các tiêu chuẩn .
LH với Dược sĩ :  0937146168 hoặc 0862900606-105

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *