DƯỢC SĨ THỦY TIÊN
Phụ trách tư vấn thuốc Nhà Thuốc Tốt

Bàn về tác dụng 

hạ đường huyết

FORXIGA 10MG

Hoạt chất chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.