CHUẨN BỊ NỘP BÁO CÁO THỰC HÀNH – DƯỢC SĨ TƯ VẤN THUỐC

Các bạn sinh viên dược 5 măm cuối trường đại học Nguyễn Tất Thành sau thờ gian thực hành tại Nhà Thuốc Nhà Thuốc Tốt bắt đầu nộp báo cáo thực hành cho cô Ds Phan Thanh Thủy Tiên phụ trách nhà thuốc

Trong quá trình học tập tại đây các bạn được cô Tiên huớng dẫn tận tình về các qui tình phải áp dụng trong thực tiễn, các chuẩn mực trong ngành dược và một số các tình huống bệnh học xử lý tại nhà thuốc