nha-thuoc-tot-hop-tac-duoc-si-mo-nha-thuc-tu-nhan

Cần hợp tác dược sĩ có chứng chỉ hành nghề

Nhà Thuốc Tốt cần hợp tác với các dược sĩ có chứng chỉ hành nghề để mở nhà thuốc tư nhân

Số lượng : 2 dược sĩ 

Tốt nghiệp đại học dược và có chứng chỉ hành nghề 

Nơi hợp tác : Bình Dương và Quận 7 Tp HCM 

Liên hệ 0903140054 

Share Post:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Pinterest
Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *