thầy nhà thuốc tốt phụ trách phối liều phối hợp thuốc ban giảng huấn y khoa nhà thuốc tốt

Công việc bận rộn của thầy Nhà Thuốc Tốt

Giờ giảng cúa Thầy Nhà Thuốc Tốt với Nam Thần Nhà Thuốc Tốt ....nha các bạn

 

Những giờ giảng thật hào hứng bất tận tại trung tâm đào tạo , tiếp đến là những giờ huấn luyện cần mẫn tại nhà thuốc . Hướng dẫn xử lý những tình huống bệnh , cho các bạn Ds trãi nghiệm và thực nghiệm những gì các em chưa biết , chưa được học ngay cả khi các em đã từng công tác tại các chuỗi nhà thuốc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *