Giờ giảng bác sĩ chuyên khoa 2 Nội tổng quát và gây mê hồi sức Phạm Thiều Trung 9.7.2022

Bài giảng : các thể hen và COPD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *