Thông báo học online với BGH Y khoa

Thân gởi : các bạn Dược sĩ – Y sĩ Nhà Thuốc Tốt

Do tình hình dịch bệnh nên đã gần 3 tuần qua chúng ta không đến được lớp học . Vì vậy nay lớp học chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua học online cùng BGH Y Khoa để việc học được kịp thời , việc học online sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau ngày 15/6/2021 vào các buổi chiều từ 18 giờ đến 21 giờ .

Nay admin xin thông báo cho các bạn được rõ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *