qua-tặng của dược sĩ Dung đại hoc hồng bàng

Vui về những món quà của 2 Ds Dung và Huệ

Quà được các em tặng thì phải post , để mà còn nhớ đến các bạn : Ds Xuân Hạnh Dung , Ds Huệ , Ds Sumsara các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *